Persondatapolitik

 

Ry Cyklers persondatapolitik

Nedenstående politik beskriver hvordan Ry Cykler indsamler og behandler oplysninger om dig.

Politikken er gældende for både de personoplysninger, som du afgiver til os direkte eller som vi indsamler via vores hjemmeside www.rycykler.dk.

Ry Cykler er dataansvarlig for dine oplysninger og al henvendelse til Ry Cykler.

 

1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

1.1. Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation samt informationer om din computer. Når du handler i vores fysiske butik beder vi dig om navn og adrees og telefon nr så vi kan relatere dit køb/reparation til dig,og senere genfinde din faktura hvis din cykel er blevet stjålet

1.1.1. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

1.1.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

1.2. Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

1.2.1. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

1.2.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

 

2. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

2.1. Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

2.2. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

2.3. To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

2.3.1. kopi af Google LLC's certificering kan findes her

2.3.2. kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her

2.4 Vi bruge Cloud Retail som leverandør at vores IT syseme, se mere på https: www.cloudretailsystems.dk

2,5 Vi bruger Søge medier til at hjælpe os med vores synlighed, se mere www.sgme.dk

 

3. DINE RETTIGHEDER

3.1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

3.2. Indsigtsretten

3.2.1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

3.2.2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til rycykler@mail.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

3.3. Retten til berigtigelse

3.3.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

3.4. Retten til sletning

3.4.1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

3.5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

3.5.1. Du har til enhver tid ret til at begrænse opbevaringen af dine data. Det gøres i praksis, ved at du beder os slette dine oplysninger.


3.6. Retten til dataportabilitet

3.6.1. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format, og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

3.7. Retten til indsigelse

3.7.1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

3.7.2. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 1.1 og 1.3.

3.8. Retten til at tilbagekalde samtykke

3.8.1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os


3.9. Retten til at klage

3.9.1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. En klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.


4. SLETNING AF PERSONDATA

4.1. Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 1.1. slettes ikke automatisk. 

4.2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden eller i vores fysiske butik og gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav

Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.


5. SIKKERHED

5.1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

5.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.


6. KONTAKTOPLYSNINGER

6.1 Ry Cykler er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Rycykler.dk som er online Ry cyklers salgsplatform, og i vores fysiske butik

6.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.3, kan du kontakte:

Ry Cykler, Parallelvej 9B, 8680 Ry

Tlf. +45 86891491    E-mail: rycykler@mail.dk

 

7. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

7.1. Hvis vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, giver vi dig besked om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

 

 

 

 
 
 
Sparxpres Finansiering